21. Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy - vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci Zákoník práce upravuje: - vznik, trvání a zánik pracovního poměru - pracovní kázeň - pracovní podmínky – pracovní doba, přestávky, přesčas, noční, dovolenou -mzdy - BOZP – bezpečnost a ochranu zdraví při práci - péče o zaměstnance - pracovní podmínky žen a mladistvých - pracovní spory, náhrady škod