20. Personalistika podniku

Personalistika podniku - zabývá se pracovníky - výběrem, získáváním, přijímáním, rozmisťováním, odměňováním, motivací - cílem podniku je získat kvalitní zaměstnance Pracovníci podniku společného stravování • Obchodně provozní - pracovníci ve výrobě – kuchaři, cukráři, řezníci - pracovníci v obsluze – vrchní číšník, číšník, servírky, prodavačky - pracovníci v ubytování – recepční, vrátný, pokojské • Řídící - kontrolují a organizují činnosti - ředitel, vedoucí středisek • Technicko – hospodářské - údržbáři, topiči, řidiči, účetní
Motivační dopis - dopis proč by vás měla firma přijmout....... - měl by personalistu okamžitě zaujmout!!!!! - napsat co umíte + perličky - má personalistu zaujmout - dávejte mu zvláštní pozornost Struktura: přehledná, jednoduchá - hlavička – vaše jméno, adresa, telefon, email - název a adresa adresáta – společnosti - oslovení - text dopisu - zakončeno datem, místem, jménem TEXT DOPISU - oslovení jedné osobě - ukažte, že znáte podnikání společnosti - vyzdvyhněte své znalosti, dovednosti - zdůvodněte, proč právě vy jste pro společnost nejlepší - co svým příchodem do společnosti přinesete - konkrétní příklady svých úspěchů - projevte zájem a ochotu setkat se - zanechte pocit, že by se o vás chtěli víc dozvědět