18. Druhy škod

Škoda - zmenšení majetku – poškození, odcizení - vyjádřena v penězích DRUHY ŠKOD 1) Škody zaviněné, které vzniknou - z nedbalosti - v opilosti - porušení povinnosti, opomenutí - neodbornou manipulací - úmyslně 2) Škody nezaviněné, které vzniknou: - vlivem přirozených úbytků na zboží – vysychání, vypařování, odpad při krájení - živelná pohroma - krádež