14. Cestovní ruch

Cestovní ruch - dočasná změna místa pobytu člověka v jeho volném čase – rekreace, léčení, poznávání FUNKCE CESTOVNÍHO RUCHU - rozvoj osobnosti - obnova sil - preventivní léčba - využití volného času - nástroj vzdělávání, kulturní výchovy - vzájemné poznávání národů EKONOMICKÉ FUNKCE cestovního ruchu - rozvoj odvětví – doprava, veřejné stravování, stavebnictví, potravinářství - pracovní příležitosti - zdroj peněz do státního rozpočtu i podnikatelské sféře