11. Funkce obchodu

FUNKCE OBCHODU • Transformační - přeměňuje výrobní sortiment na sortiment obchodní (zboží) • Překlenovací - časová – výroba a spotřeba časově vzdáleny - výroba je tam, kde má příznivé podmínky - úsilím obchodu, zkrátit čas – urychlit obchod, pohotovost obchodu • Zbožová - dle potřeb spotřebitelů - prodej zboží - velkoobchod dodává sortiment dle požadavků prodejen • Tržní - vytvoření ceny produktů spotřebiteli - podle nabídky výrobců obchodu - podle poptávky spotřebitelů