5. Tržní ekonomika

Tržní ekonomika - systém svobodného podnikání TRH - místo, kde se setkává nabídka s poptávkou Nabídka = určité množství zboží, které prodávající nabízejí za určitou cenu, na určitém místě, v určitý čas Poptávka = určité množství zboží, které kupující chtějí koupit při určité ceně, na určitém místě, v určitý čas utvářejí se zde tržní ceny zboží a služeb - na trhu jsou: • domácnosti - na trhu uspokojují potřeby – nakupují a na trhu výrobních faktorů – POPTÁVKA a prodávají svou práci - NABÍDKA • firmy – prodávají zboží a služby a nakupují výrobní faktory = ZISK • stát Funkce trhu - co, jak a pro koho se bude vyrábět Druhy trhu: Trh výrobků a služeb – rohlíky, kadeřnice Trh práce – zaměstnanost, úřad práce Finanční trh – banky, pojišťovny, akciové burzy
Úloha státu v tržní ekonomice - ochrana životního prostředí i spotřebitelů - legislativa – tvorba zákonů - zabezpečuje školství, zdravotnictví, policii, armádu - sociální pomoc – důchody, přídavky na děti - stabilita měny, protiinflační zabezpečení - ČNB - podpora vědy a výzkumu - podpora konkurenčního prostředí – snížení monopolů