4. Výroba, výrobní faktory

Výroba - činnosti, při které se vyrábí statky- zboží a služby - musíme mít výrobní faktory Výrobní faktory - zdroje, potřebné pro výrobu statků nebo služeb Práce = cílevědomá lidská činnost. Cenou práce je mzda. Přírodní zdroje´- součástí přírody - jejich cena stoupá – půda, lesy, nerosty, voda, vzduch přírodní síly - vítr, déšť, sluneční záření Kapitál- je všechno, co vkládáme do podnikání s cílem zisku Kapitál dělíme na:vlastní, cizí - bankovní úvěry, půjčky