3. Charakteristika životní úrovně

Životní úroveň - je dána mírou uspokojení potřeb – jak se máme? - dosažení pocitu spokojenosti, štěstí Zahrnuje: - kolik zboží nakupujeme a v jaké kvalitě - kolik veřejných statků je obyvatelstvu poskytováno a v jaké kvalitě – policie, hasiči, veřejné osvětlení, komunikace, parky, sady, školství, zdravotnictví - zdravé životní prostředí - množství volného času Ukazatele životní úrovně: - příjem obyvatelstva, ceny statků a služeb, úroveň bydlení, životní prostředí, sociální jistota