2. Potřeby - pojmy, rozdělení

Potřeby - požadavky lidí, - pocity nedostatku, které lidé chtějí odstranit - vývoj potřeb souvisí s věkem, příjmy, pohlavím, povoláním Potřeby dělíme na: o hmotné - byt, jídlo, oblečení o nehmotné - číst si, chodit do divadla, vzdělávat se, vzduch  zbytné – to co nepotřebujeme – drahé auto,  nezbytné – to co potřebujeme Uspokojování potřeb – pomocí statků nebo služeb = ZBOŽÍ a) Statky – věci, které slouží k uspokojování potřeb - volné - jsou dostupné všem - vzduch, voda, světlo, houby - vzácné - ekonomické – výrobky, musíme za ně platit b) Služby = činnosti, které jedni lidé provádějí pro druhé – holič, prodavačka, kuchař, řidič