1. Úvod do předmětu, základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy Ekonomie = TEORIE = společenská teoretická věda Ekonomika = NAUKA o hospodaření - realita v praxi = činnosti uspokojující potřeby – pocit nedostatku CO – JAK – PRO KOHO VYRÁBĚT? Ekonomické subjekty - podniky =vyrábějí výrobky a poskytují služby – motivace ZISK - domácnosti = spotřebitelé, nakupují výrobky a služby - stát = vláda = stanoví zákony = legislativa Mikroekonomie = zabývá se podniků a domácností - řeší ceny, daně, náklady, výnosy Makroekonomie = řeší hospodářství jako celek – stát -hospodářský růst, inflace – růst cen, nezaměstnanost, dovoz, vývoz