32.Alkoholické nápoje-souhrnné opakování nápojů

https://docplayer.cz/1702338-Prezentace-pro-vyklad-latky-a-opakovani-uciva.html