40) Regulátor zátěže vzduchových brzd

Automatický zátěžový regulátor ( AZR ) Slouží k regulaci brzdového tlaku v brzdových válcích v závislosti na zatížení vozidla. Změny brzdového tlaku jsou úměrné změnám polohy ovládací píky. K těm dochází při propérování listových per vozidla, neboť ovládací páka regulátoru připevněného na rám vozidla je pomocí ovládací pružiny spojena s nápravou. Čím větší je zatížení, tím menší je vychýlení páky. Při plném zatížení nebo propérování k regulaci brzdného tlaku nedochází. Při regulaci dochází k omezování vpouštění přetlaku vzduchu od hlavního brzdiče k brzdovým válcům. Brzdný tlak je v určitém poměru regulován. U vozidel se vzduchovým pérováním se používá AZR k regulaci brzdného přetlaku v brzdových válcích v závislosti na přetlaku ve vzduchovém pérování, který souvisí se zatížením vozidla.