Pozvánka

Pozvánka - řadíme ji ke stylu prostě sdělovacímu - náležitosti: o jakou akci se jedná (svatba, narozeninová oslava, výstava...) místo a datum, popřípadě čas zda je nebo není připraveno občerstvení zda se platí nebo neplatí vstupné (např. tancovačka, diskotéka, výstava..) jaké oblečení si má pozvaný obléci (svatba, křtiny...) k pozvánce může být přiložen program akce
může být doplněna obrázkem, který vystihuje charakter akce