26) Zjišťování potřebného rozsahu opravy

text
Zjišťování potřebného rozsahu opravy Znalost obecných technologických zásad tvoří součást kvalifikace automechanika. Konkrétní technologické postupy jsou velmi rozmanité a liší se podle značek, ale také velikosti servisu, jeho vybavení. Mění se také postupem času. Výrobci vždy uvádějí technologické postupy pro jednotlivé činnosti a jednotlivé typy automobilů (v tištěné a stále častěji v elektronické podobě). Technologický postup - časový sled jednotlivých činností nezbytných pro realizaci daného úkolu (např. výměna oleje, odvzdušnění brzd). Pracovní operace - souvislá nepřerušovaná práce vykonávaná na jednom pracovišti (naplnění provozní kapalinou, čtení v paměti závad, úklid). Pracovní úkon - ohraničená ukončená pracovní činnost (např. změření hladiny oleje, výměna nástroje). Pracovní pohyb - základní část pracovních úkonů (např. uchopení nástroje, stisknutí tlačítka). 1. přípravné operace - obstarat informace, nářadí, materiál, nástroje, přípravky, pracoviště, ochranné návleky 2. vlastní operace - seřízení, výměna, oprava součástí, čištění, demontáž, montáž prvků, diagnostika, technická kontrola 3. dokončující operace - naplnění provozními kapalinami, kontrola těsnosti, vyplnění dokladů, vylepení štítků, úklid automobilu, pracoviště apod.