24) Způsoby zapojení brzd

Svalová síla řidiče, působící na ovládací pedál brzdy, je posilovačem zvětšována. Tím je zajištěn větší komfort ovládání ( nižší potřeba ovládací síly ) při zvětšení vlastního brzdného účinku. Posilovací účinek je u dnes konstruovaných rychlých, avšak také poměrně těžkých osobních a lehkých užitkových automobilů pro zajištění bezpečnosti provozu nezbytný. Vytváří podmínky pro snížení nároků na řidiče při denních jízdách na větší vzdálenosti. Nejrozšířenějším typem dnes používaných systémů brzd je kapalinová polostrojní brzda s podtlakovým posilovačem. Přenos k vlastním kolovým brzdám je hydraulický. Na obrázku je příklad brzdové soustavy osobního vozidla. Ovládací síla, kterou působí řidič tlakem na brzdový pedál, je zvýšena v podtlakovém posilovači a prostřednictvím brzdové kapaliny, vytlačované pístem z hlavního brzdového válce, je přenášena ke kolům. Tady tlaková brzdová kapalina rozpíná brzdové válečky ( u bubnových brzd ), a tím způsobuje přitlačení brzdových čelistí nebo brzdových destiček na buben či kotouč brzdy a tím vyvolává zpomalení vozidla. Soustava tedy pracuje s hydraulickou energií a s hydraulickým přenosem. Protože brzdová kapalina je nestlačitelná – tedy nemění svůj objem při stlačení, je možno malým množstvím kapaliny vytlačeným z hlavního brzdového válce dosáhnout velkých tlaků v systému a tím mohou také veškeré brzdové přístroje mít malé rozměry a hmotnost. Rozdělení brzdových okruhů a jejich zapojení Předpisy pro brzdové systémy je požadována jejich dvouokruhovost – tento požadavek je možné splnit několika způsoby jejich zapojení, jak je uvedeno na obrázku. Dvouokruhový brzdový systém zaručuje v případě poruchy jednoho okruhu brzdění druhým okruhem nejméně s účinkem nouzového brzdění. Nejjednodušší rozdělení okruhů je na obrázku a), kde každý z okruhů brzdí jednu nápravu a na obrázku b), kde jsou okruhy děleny diagonálně – tj. jedno kolo přední nápravy a úhlopříčné kolo zadní nápravy. Tyto systémy jsou v praxi nejpoužívanější a zaručují dostatečný brzdný účinek i u vozidel s předním náhonem ( verze b ). Verze c, d, e zvyšují bezpečnost zdvojováním části nebo celé soustavy – složitost celého systému však neúměrně roste. U vozidel určených pro normální provoz nejsou tyto systémy zapojení brzdových okruhů využívány.