17) Součásti k přenosu sil a momentů

Některé součásti strojů jsou při práci v klidu, kdežto jiné se pohybují, kývají a otáčejí – vykonávají různé druhy pohybů. U strojů nejlépe vyhovuje pohyb otáčivý. Jsou to veškerá ústrojí ( jako celek i jednotlivě ), spojující motor s hnacími koly vozidla za účelem přenášení hnacího ( točivého ) momentu, nebo přerušování jeho přenosu za účelem změny velikosti nebo smyslu otáčení ( spojka, převodovka ). Čepy spojovací. Jsou to samostatné strojní součásti, jejichž úkolem je spojit dvě součásti, z nichž jedna je obvykle otočná kolem osy čepu. Tyto čepy ovšem nepřenášejí otáčivý pohyb, ale umožňují jej. Údržba, poruchy a opravy Ohnutý kloubový hřídel se obvykle projeví hukotem ve střední části vozidla, a to vždy nejsilněji při určité rychlosti, jakož i při jízdě setrvačností ( bez plynu ). Kovové klouby se mažou podle konstrukčního provedení, nejlépe v přesně stanovených lhůtách podle návodu výrobce. U kovových kloubů dochází zpravidla k opotřebení v čepech a k uvolnění šroubových spojů a jejich pojištění. Většinou je nutno vyměnit klouby celé. U pružných kloubů se mažou jen drážky unášečů nebo náboj vidlice ( při pohybu se posouvají). Pružné desky ( Hardyho spojky ) nevyžadují náročnou obsluhu, občas je nutno zkontrolovat stav pružných kotoučů a včas je vyměnit. Deformace a opotřebení pružných kloubů se projevuje trhavým pohybem a nárazy především při malé rychlosti na přímý záběr. Opotřebení pryžových kloubů vzniká vytlučením a omačkáním v otvorech, kudy procházejí spojovací šrouby. Někdy se přílišnými nárazy poškodí i pružný kotouč.