29. Poptávka a nabídka

Poptávka: - vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v určitý čas na určitém místě. 1) Potenciální poptávka - představuje přání lidí ohledně poptávaného množství při různých cenách, avšak tato přání nemusí být vždy naplněna kvůli nedostatečnému množství peněz. 2) Efektivní poptávku tvoří přání podepřená příslušným množstvím peněz. Zpravidla tu reálně dochází ke koupi zamýšleného množství statků. Proto ekonomové berou v úvahu jen efektivní poptávku, při níž jsou lidé limitováni rozpočtovým omezením, jako obecně známou „poptávku“, která vykazuje projevy chování zákazníků na trhu. Když cena klesá, zboží se stává levnějším, a tak pro spotřebitele atraktivnějším. Elastická poptávka (pružná): - která výrazně a rychle reaguje na změny cen (obvykle postradatelné a snadno nahraditelné zboží) Neelastická poptávka (nepružná): - která na změny cen reaguje pomalu a omezeně (obvykle jde o zboží a služby, bez nichž se nejde obejít a které nejde dost dobře nahradit, jako je pitná voda či sůl) Determinanty poptávky: - vlastní cena výrobku - cena příbuzných statků - pokud disponibilní důchod kupujících roste, roste i poptávané množství výrobku (avšak u méněcenného či podřadného statku je to naopak). -chutě a preference kupujících: např. pokud celebrita doporučí nový produkt, poptávka po něm vzroste. Na druhou stranu, pokud vyjde nová studie o škodlivosti nějaké látky na zdraví člověka, poptávka po výrobku obsahujícím látku klesne. Pokud je například deštivé počasí, zvýší se poptávka po deštnících. - očekávání zákazníků: zahrnujeme zde např. očekávání zvýšení ceny (v tomto případě dojde ke zvýšení aktuální poptávky), vykupování zásob před příchodem hurikánu apod. Stejně tak sem patří očekávání zahájení prodeje nového typu mobilního telefonu, který bude mít mnohem lepší parametry než dosud prodávaný telefon (poptávka po starším typu klesne, protože se mnoho zákazníků rozhodne vyčkat na začátek prodeje nového modelu). - počet zákazníků na trhu: přímý vliv na poptávku po produktu má velikost trhu Např. prodejna pizzy situovaná poblíž univerzity bude mít během semestru větší poptávku (a tudíž i tržby) než o letních prázdninách. Nabídka: - je ekonomický pojem vyjadřující objem výstupu výroby, který chce vyrábějící subjekt na trhu prodat za určitou cenu. Rozlišujeme: - elastickou (pružnou) nabídku - neelastickou nabídku - zákon rostoucí nabídky vysvětluje, že s rostoucí cenou roste nabízené množství tržních výstupů, toto platí i naopak. Toto se vysvětluje tím, že vysoké ceny zboží jsou pro nové a další výrobce stimulem, toto znamená, že vyšší výroba přinese vyšší zisk. Ovlivňující faktory: - cena daného zboží - výrobní náklady, pokles nákladů umožňuje ze stejných zdrojů vyrobit více - ceny alternativních výrobků, které může výrobce produkovat se svými výrobními faktory - počet výrobců či dodavatelů (včetně dovozu) - specifické faktory – počasí v zemědělství, technické požadavky na výrobky - hospodářská politika státu v oblasti zahraničního obchodu - očekávání Dělení nabídky: 1) agregátní – souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh, cenu určuje trh 2) individuální – nabídka jednoho výrobce, je určena objemem výroby tohoto jednotlivého výrobce a cenou jeho zboží 3) dílčí (tržní) – představující součet individuálních nabídek jednotlivých firem na určitém trhu, pouze jednoho druhu zboží