22. Osobnost zákazníka

Kdo je zákazník: - vždy nejdůležitější osoba, - není závislý na nás… My jsme závislí na něm - nevyrušuje nás z práce, ale je jejím smyslem - neděláme mu laskavost tím, že mu sloužíme, on prokazuje laskavost nám tím, že nám dává příležitost, abychom to mohli dělat - není někdo, s kým se máme hádat nebo si měřit vtip - zákazník má vždy pravdu - zákazník je osobnost, která nám přináší své požadavky - naší prací je zvládat vše v jeho i náš prospěch - věk, pohlaví, průměrné příjmy, povolání, zájmy, životní styl atd. - kde bydlí – město, vesnice, nebo se zdržují na jiných místech ROZDÍLY: - lidé z venkova x lidé z města - rozdíly mezi lidmi určitých profesí - rozdíly mezi lidmi určitých sociálních vrstev - rozdíly mezi národnostmi - rozdíly mezi etnickými skupinami 1) DĚTI - bez problémů zpravidla nakupují cukrovinky - hůře se orientují ve velkých obchodech - nedovedou si poradit s velkým nákupem 2. MLADÍ LIDÉ: - vyšší požadavky na módnost zboží - nižší finanční možnosti - nakupují v buticích a na tržnicích - málo vidět samostatně v potravinářských hypermarketech nebo luxusních obchodních domech ZÁJEM: - nejmodernější oblečení a módní doplňky - spotřební elektronika, CD - málo knihy ( v Evropě knihy tvoří velkou část nákladů) 3) STŘEDNÍ GENERACE: - zahrnuje široké spektrum spotřebitelů – vzdělání, postavení, …. - muži nakupují méně než ženy - muži nejsou informováni o cenách - muži neradi stojí ve frontách - ženy jsou zpravidla skvěle informovány o cenách - ženy mají více trpělivost - ženy nerady nakupují technické zboží 4) STAŘÍ LIDÉ: - pomalost v rozhodování, často potřebují poradit - bývají netrpěliví, mrzutí - móda je nezajímá