23.-25. Psychologie práce

Psychologie práce se zabývá: - psychickými procesy (vnímání, pozornost, paměť, myšlení) - psychickými stavy a vztahy k okolí - motivací - psychickými vlastnostmi, schopnostmi, návyky (pracovitost, svědomitost) - vnější podmínky včetně sociálních Rozdíl mezi činností a chováním: - chování - znaky činnosti pozorovatelné zvenku - činnost – předmětná, interakční (verbální a neverbální), vnější a vnitřní (výkonné a řídící) – hlavně tvůrčí a netvůrčí - tvůrčí – protiklad algoritmu, vznik nových motivací, významů a postupů Koncept funkčních stavů člověka: - stres -únava - pracovní schopností - informační přetížení Charakteristik funkcí pracovníka: - vytvářejí pracovní výkonnost v aktuálních podmínkách 1) přijatelný – nepřijatelný 2) normální – hraniční Hlavní skupiny činitelů ovlivňujících stavy člověka: - fyzikální prostředí (osvětlení, hluk, chemické látky) - sociální prostředí (mezilidské vztahy, styl řízení) - pracovní procesy (trvání práce, směnnost, odpočinek) - obsah práce - subjektivní cíle - individuální charakteristiky (věk, pohlaví, motivace, výcvik)