16. Reklama

Druhy reklamy: - vycházející jednak z časového aspektu - z životního cyklu výrobku. 1. Zaváděcí (informativní) – informuje spotřebitele o parametrech a funkcích nového výrobku. Hlavním úkolem této reklamy je předvedení nového produktu, proto se zaměřuje na vyzvednutí jeho kladných stránek a mlčí o záporných. 2. Přesvědčovací reklama – jejím úkolem je přesvědčit spotřebitele, že propagovaný produkt je ten nejlepší.Je zde důležité, aby si produkt vybudoval svou pověst a postavení. Při využití tohoto typu reklamy se často používá srovnání s konkurenty, u nás však jen v obecné rovině – s nějakým jiným výrobkem. 3. Připomínací reklama – v této formě jde o připomenutí nějakého výrobku. Má dva druhy a to buď průběžné (v době, kdy se výrobek prodává např. vitamín C v době chřipek a nachlazení), anebo obnovující (využívá se období, kdy se výrobek znovu zavádí na trh, jelikož se nějaký čas nevyráběl př. retro hračky). Uvedené druhy reklamy si kladou za úkol udržet stálé zákazníky, ale i získat si nové. Marketingovým pravidlem totiž je, že získání nového zákazníka je těžší a dražší než udržení zákazníka stálého. Druhy reklamních médií: 1. elektronické - rozhlas, internet, kino, TV 2. tištěné - noviny, časopisy, letáky Dříve firmy nepřikládaly až tak velký důraz výběru médií. Připravovali reklamní sdělení nezávisle na vybraném médiu. Fungovalo to tak, že se nejprve připravila reklama a následně reklamní oddělení vybralo nejvhodnější médium. Dnes se však velmi zvýšil význam mediálního plánování. Čím dál více firem se snaží dosáhnout souznění mezi sděleními a médii, proto i tvůrci reklamy a mediální plánovači více spolupracují. U reklamy nezáleží na tom, jak má velký rozpočet, pokud není správně navržena. Musí si umět získat pozornost a komunikovat dobře se zákazníky. Tvorba reklamního sdělení má 3 složky, které se mění podle: - prostředí sdělení - strategii sdělení - realizaci sdělení Druhy reklam: - ze života – v tomto stylu můžeme vidět lidi, jak používají produkt v přirozené životní situaci - životní styl – ukazuje, jak se který výrobek hodí k danému stylu života - hudební číslo – je zde použita píseň nebo známé hudební téma, aby se tak lépe propojily emoce zákazníků. - svědectví nebo doporučení – tento styl realizace je podpořen sdělením o líbivosti či oblíbenosti produktu sympatickým, důvěryhodně vypadajícím člověkem Konečné působení reklamy a náklady na ni jsou závislé na formátu. Jakákoliv malá změna v její verzi může v konečném důsledku vykázat velký rozdíl v účinku reklamy. Ilustrace, které si čtenář povšimne jako první, proto musí být dostatečně silná a poutavá. Následuje titulek, který musí nalákat tu správnou skupinu lidí, aby se věnovala čtení reklamního textu, a v poslední řadě sem patří reklamní text - měl být velmi silný, přesvědčivý, ale zároveň jednoduchý.