15. Veřejné mínění, kupní motivace

Vlivy na rozhodování: - vnitřní - motivace - potřeby - postoje - vnější - nabídka zboží - propagace - sociální - ekonomické Kupní motivace – soubor kupních motivů, které působí na zákazníka v okamžiku nákupu. Dochází k souboji kladných motivů se zápornými motivy. Souboj motivů končí kupním rozhodnutím zákazníka. Nejčastější kupní motivy: - potřeby – nejsilnější - zájmy – posilují vnímavost ke zboží - emoce – „nerozumné“ motivy, - nákupy „ pro radost“ Pudy: – iracionální - neplánované nákupy - slevy Postoje : – kladné motivy – vytvářejí image - antimotivy – zásadně nekupuji … Zvyky – např. určitá denní suma peněz, druh zboží apod. Hodnoty – souvisí se životním stylem. Faktory ovlivňující kupní motivaci zákazníka: - celková úroveň společnosti - situace na trhu - vztah mezi poptávkou a nabídkou - členská sociální skupina zákazníka - referenční skupina - propagace a reklama - prodejna - zboží samo - prodejce
text