10. Výkonové vlastnosti, profil osobnosti prodavače a cukráře

Prodavač, cukrář - zná svůj sortiment - věří v jeho kvalitu - umí argumentovat - aktivně naslouchá - zdůrazňuje klady zboží - nezamlčuje nedostatky - umí odhadnout načasování kontaktu se zákazníkem - je upravený - neobtěžuje zákazníka soukromými problémy Jak získat zákazníka ? - znát zákonitosti komunikace - empatie - postupně definovat konkrétní podmínky - být přesvědčivý a výmluvný - aktivně naslouchat - umět odhadnout načasování kontaktu se zákazníkem - serióznost nabídky Požadavky na prodavače: - tělesná zdatnost - zatížení trupu a končetin - manuální zručnost - nároky na neurofyziologické vlastnosti - emocionální stabilita - odolnost vůči stresu - nároky na psychické vlastnosti motivační, výkonové a charakterové Práce prodavače: - manipulace se zbožím v obchodně-provozní jednotce - přejímku zboží - kontrolu zboží - ověření záruční doby - ověření doby použitelnosti - ověření minimální trvanlivosti - naskladnění zboží - manipulace s obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy - vedení dokladů spojených s pohybem zboží na prodejně - přijímání reklamace - prováděli fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů - praktické ovládání propagační a aranžérské činnosti + vystavování zboží Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.