46) Jednotlivé prvky geometrie řízení

Geometrie řízení Na dobrou řiditelnost automobilu má největší vliv správné nastavení geometrie řízení. Geometrická poloha kol automobilu, zejména předních, má základní vliv na bezpečnost a hospodárnost provozu automobilu. Stykové plochy pneumatik a vozovky vytvářejí za jedoucím automobilem stopy odvalujících se kol. Aby se kola automobilu odvalovala při přímé jízdě i v zatáčkách a nesmýkala se, což se považuje za základní požadavek řízení, musí mít kola i čepy řízení správnou polohu, tedy správné sklony ( odchylky ) od svislé roviny. Tyto odchylky nazýváme geometrií řízení. Geometrie řízení přední nápravy má čtyři základní parametry řízení. Sbíhavost kol je úhel mezi rovinami souměrnosti levého a pravého kola při přímé jízdě. Zpravidla se udává jako rozdíl vzdáleností mezi vnitřními okraji ráfků kol vpředu a vzadu ve výšce středů kol a bývá 0 – 10 mm. To znamená, že vpředu je menší vzdálenost kol než vzadu. Je – li uvedený rozdíl záporný, jde o rozbíhavost kol. Správně nastavená sbíhavost kol zabraňuje především rozkmitání předních kol při větších rychlostech a šetří pneumatiky před zbytečným opotřebováním. Odklon kola je úhel mezi střední rovinou souměrnosti předního kola a rovinou kolmou k vozovce. Bývá 0°30‘ až 3°a je patrný pouhým okem; když pozorujeme automobil zepředu, vidíme, že přední kola nejsou k povrchu vozovky kolmo, ale mírně šikmo ( horní okraje kol mají větší vzdálenost než dolní okraje). Při nesprávně nastaveném odklonu kol se zvýší opotřebování pneumatik a řidič má často pocit nejistého řízení ( tzv. plavání automobilu ). Příklon čepu je průmět úhlu, který svírá osa čepu s kolmicí k rovině vozovky, do příčné svislé roviny. Úhel příklonu je běžně 3°až 8°i více, to znamená, že čep ( popř. u některých automobilů spojnice středů otočných čepů závěsných ramen ) není svislý, ale při pohledu na vozidlo zepředu má opačný sklon než kolo. Příklon otočného čepu ulehčuje řízení automobilu tím, že zmenšuje poloměr rejdu a sílu potřebnou k řízení automobilu. Druhou důležitou vlastností, kterou příklon způsobuje, je stabilita řízení a samovolné vracení kol do přímého směru. Záklon čepu je průmět úhlu, který svírá osa čepu kola s kolmicí k rovině vozovky, do svislé podélné roviny. Záklon čepu bývá 0°až 5°, ale výjimečně může být i záporný, tzn., že při bočním pohledu na automobil je horní konec čepu skloněn dopředu. Záklon čepu přispívá ke směrové stabilitě automobilu a vymezuje vůle v kloubech spojovací tyče. Stlačením pružin automobilu, tj. při propérování, se mění geometrie přední nápravy, a proto je třeba vědět, zda hodnoty geometrie předepsané výrobcem platí pro zatížený nebo nezatížený automobil. Při nesprávné geometrii řízení se zhoršuje bezpečnost a hospodárnost provozu.