42) Brzdové válce

Brzdový válec Používá se k přenosu síly, která brzdí kolo automobilu. Pístnice brzdového válce je ukončena vidlicí, která je připojena k páce brzdy. Stlačený vzduch z hlavního brzdiče nebo rozváděče vysouvá kovový píst s koženou manžetou a pohyb se přenáší na klíč brzdy. Při odbrzdění se klíč vrací tlakem pružiny ( která je ve válci ) zpět. Membránový brzdový válec Používá se u těžkých vlečných vozidel k otevírání brzdových čelistí tam, kde je málo místa pro umístění brzdových válců. Montuje se na kolo, nebo nápravu. Skládá se z víka a dna válce, mezi nimiž jsou uzavřeny membrána, pístnice s vidlicí a vratné pružiny. Pístnice má na konci oko a čep, kterým je spojena s píkou hřídele a brzdového klíče. Pružinový ( kombinovaný ) brzdový válec Používá se v soustavě vzduchové brzdy k ovládání páky brzdového klíče. Lze ho použít k ovládání brzdy :  Provozní, řízené hlavním brzdičem  Nouzové a parkovací, řízené ze samostatného okruhu ventilem ruční brzdy Prostor válce je rozdělen na tři komory – komoru provozní brzdy, komoru pružin a komoru nouzové a parkovací brzdy. Pokud je soustava bez přetlaku vzduchu, je vozidlo zabrzděno pomocí síly pružin. Je-li v brzdové soustavě přetlak vzduchu, pružiny se při otevřeném ventilu ruční brzdy stlačí ( vozidlo je odbrzděno ). Sešlápnutím pedálu brzdy při provozním brzdění je přes hlavní brzdič přiváděn přetlak vzduchu do prostoru komory provozní brzdy, kde působí na plochu pístu a pístnice se vysouvá. Při stání je možno zajistit vozidlo proti pohybu tím, že se z prostoru komory nouzové a parkovací brzdy ventilem ruční brzdy zcela vypustí přetlakový vzduch. Tím dojde k vysunutí pístu pružiny silou pružin ( vozidlo je zabrzděno ). Mechanismus použití nouzové brzdy je shodný jako při použití parkovací brzdy. Brzdič přívěsu Působí opačně než hlavní brzdič. Když hlavní brzdič vpouští stlačený vzduch do válců, brzdič přívěsu vypouští vzduch ze spojovacího potrubí k přívěsu a naopak. Rozvaděč přívěsů potom znovu tuto činnost převrací, to znamená, že při poklesu tlaku ve spojovacím potrubí vpouští stlačený vzduch do brzdových válců a naopak, při stoupnutí tlaku v potrubí vypouští vzduch z brzdových válců přívěsu. Brzdění přívěsu zabezpečuje tlak vzduchu ve vzduchojemu přívěsu, a tedy nezávisle na spojení s tažným automobilem. Brzdová soustava domácí výroby má pneumatické spojení brzdiče přívěsu s hlavním brzdičem. To znamená, že u této soustavy brzdí přívěs opožděně vzhledem k tažnému automobilu, protože stlačený vzduch postupující od hlavního brzdiče musí nejprve působit v brzdiči přívěsu, který začne snižovat tlak vzduchu ve spojovacím potrubí. Na pokles tlaku reaguje rozváděč, který teprve vpouští stlačený vzduch do brzdových válců. Současného brzdění přívěsu a tažného automobilu se dosáhne tím, že : • Dvouokruhový hlavní brzdič a brzdič přívěsu se připojí na jeho první okruh, nebo • Dva hlavní brzdiče a začátek jejich činnosti jsou posunuty tak, že brzdič, který začíná působit dříve, ovládá brzdič přívěsu a druhý brzdy tažného automobilu Automatický zátěžový regulátor ( AZR ) Slouží k regulaci brzdového tlaku v brzdových válcích v závislosti na zatížení vozidla. Změny brzdového tlaku jsou úměrné změnám polohy ovládací píky. K těm dochází při propérování listových per vozidla, neboť ovládací páka regulátoru připevněného na rám vozidla je pomocí ovládací pružiny spojena s nápravou. Čím větší je zatížení, tím menší je vychýlení páky. Při plném zatížení nebo propérování k regulaci brzdného tlaku nedochází. Při regulaci dochází k omezování vpouštění přetlaku vzduchu od hlavního brzdiče k brzdovým válcům. Brzdný tlak je v určitém poměru regulován. U vozidel se vzduchovým pérováním se používá AZR k regulaci brzdného přetlaku v brzdových válcích v závislosti na přetlaku ve vzduchovém pérování, který souvisí se zatížením vozidla.