38) Hlavní pedálový brzdič

Hlavní pedálový brzdič ( 1., 2., 3. okruh ) Dvouokruhový hlavní pedálový brzdič Ovládá brzdy motorových vozidel a přívěsů dvěma samostatnými okruhy. Tento brzdič má tlakový předstih jednoho okruhu před druhým asi o 60,7 kPa. Tím se umožní brzdění bez zpoždění nebo předstih brzdění zadní nápravy před přední. Při poruše jednoho okruhu umožňuje brzdění druhým okruhem. První okruh je ovládán vypouštěcím pístem pomocí pružiny jako u jednookruhového brzdiče. Druhý okruh se řídí stlačeným vzduchem přivedeným z prvního okruhu spojovacím kanálkem. Brzdič se skládá ze tří hliníkových odlitků. Sešlápnutím brzdového pedálu se stlačí pružina, která je nad horním vypouštěčem, jenž se tím pohybuje směrem dolů, kde dosedne na záklopku umístěnou v tlakové komoře středního dílu. Dosednutím horního vypouštěče na záklopku se uzavře otvor pro obvod stlačeného vzduchu z brzdových válců. Dalším posunutí se oddálí záklopka od sedla prvního okruhu, a tím přepustí stlačený vzduch ze vzduchojemu do prostoru pod horním vypouštěčem a do brzdových válců prvního okruhu. Současně proudí stlačený vzduch spojovacími kanály do prostoru nad dolním vypouštěčem, kde posouvá dolní vypouštěč dolů, oddálí záklopku od sedla druhého okruhu, a tak přepustí stlačený vzduch do prostoru pod dolním vypouštěčem a do brzdových válců druhého okruhu. Velikost přepouštěného tlaku v prvním okruhu se vždy řídí předpětím pružiny nad horním vypouštěčem. tj. silou, která působí na pedál brzdy; v druhém okruhu se řídí velikostí tlaku vzduchu v prvním okruhu. Při odbrzďování uniká stlačený vzduch z brzdových válců prvního okruhu středem horního vypouštěče do ovzduší. Z brzdových válců druhého okruhu uniká stlačený vzduch do ovzduší středem dolního vypouštěče, kanálky ve středním dílu a středem horního vypouštěče. Při poruše v prvním okruhu brzdič pracuje takto : sešlápnutím brzdového pedálu se stlačí pružina nad horním vypouštěčem, nastává posuv dolů, otevře se záklopka a stlačený vzduch ze vzduchojemu prvního okruhu uniká ven. Dalším posunutím horní vypouštěč dosedne na kolíky, kterými posune dolní vypouštěč, oddálí záklopky od sedla a přepustí stlačený vzduch pod dolní vypouštěč a do brzdových válců druhého okruhu. Velikost přepouštěného tlaku se řídí předpětím pružiny nad horním vypouštěčem, tj. silou působící na pedál brzdy. Při poruše v druhém okruhu je funkce brzdiče stejná jako při brzdění bez poruchy, jen s tím rozdílem, že dolní vypouštěč přepustí stlačený vzduch ze vzduchojemu druhého okruhu ven. Ke zvýšení bezpečnosti a zabezpečení správné funkce jsou vzduchové ovládací soustavy doplněny dalšími přístroji, např. ovládacími ventily ( zabezpečují rychlejší naplnění nejvzdálenějších kolových brzdových válců stlačeným vzduchem při brzdění ), vyfukovacími ventily ( umožňují rychlejší vyprázdnění kolových brzdových válců při odbrzdění ), čističi potrubí, přípojkami pro kontrolní tlakoměry, signalizátory tlaku, elektromagnetickými ventily apod.