37) Kompresor, odlučovač, vysoušeč vzduchu

Kompresor, odlučovač, vysoušeč vzduchu Pístový kompresor Používá se ke stlačování vzduchu u většiny brzdových soustav. Kompresor je poháněn buď ozubeným kolem od rozvodových kol, nebo klínovými řemeny od řemenice na klikovém hřídeli. Řemenový převod má výhodu v tom, že umožňuje vhodnější umístění kompresoru. Může však dojít ke spadnutí řemenu, a tím i zastavení kompresoru. Proto je třeba stále sledovat ukazatel tlaku vzduchu. Odlučovač oleje a plnič pneumatik Vzduch z kompresoru unáší s sebou olej v podobě mlhy. Tento olej může způsobit potíže ve všech přístrojích přetlakových brzd, a proto je nutno ho ze vzduchu odstranit. To se děje v odlučovači oleje, který je současně i plničem pneumatik. Hlavní částí odlučovače je čistič vzduchu, v němž je čistící vložka. Při plnění pneumatik se odšroubuje uzavírací matice na spodním konci, tím klesne tyčka ventilu a povolí pryžovou záklopku, která dosud umožňovala průchod vzduchu ke vzduchojemu. Záklopka se tlakem pružiny uzavře a vzduch proudí trubkou a na ní připojenou vysokotlakou hadicí do pneumatiky. Protimrazový vstřikovač Přivádí do brzdové soustavy mrazuvzdornou kapalinu. Ta chrání jednotlivé přístroje před zamrznutím a zabraňuje korozi v brzdovém potrubí. V nádržce je 0,3 l kapaliny a píst vlastního čerpadla, udržovaný v horní poloze pružinou. Řidič stlačením vstříkne před jízdou protimrazovou kapalinu do potrubí a proudící vzduch ji rozptýlí. Při mrazech do -5°C se vstřikuje 3 až 4 krát denně. Automatické protimrazové zařízení Vzduch od kompresoru a vyrovnávače tlaku prochází vstupním hrdlem, Venturiho trubicí a vstupním hrdlem do brzdové soustavy ( vzduchojemů ) vozidla. Část přiváděného vzduchu proniká přes zpětný ventil do vzduchové trubky, vyústěné u dna nádržky. Vzduch, který opouští trubici a prochází protimrazovou kapalinou, se obohacuje jejími parami. Jelikož tlak nad hladinou kapaliny je nižší než tlak ve vstupním hrdle, je vzduch obohacený parami odsáván hlavním proudem vzduchu přes trysku a dopravován do brzdové soustavy. Zde se páry srážejí, mísí se s vodními kondenzáty, a brání tak jejich zamrznutí. Popsaný proces probíhá automaticky při doplňování vzduchu do brzdové soustavy. V současné době se tato zařízení nahrazují vysoušeči vzduchu, které jsou zařazeny do soustavy a pracují zcela automaticky.