6. Citové procesy

City - projevy subjektivního vztahu člověka k tomu, co dělá a co poznává - mají krátký průběh a vyšší intenzitu. - jsou velmi rozmanité - psychické jevy, které hodnotí co poznáváme a děláme 1. Nálada - citový stav - může trvat minuty, hodiny ale i dny - naše city nemůžeme přesně sdělit Projevují se: - mimikou obličeje - pohyby celého těla - v zabarvení hlasu Po společenské stránce plní city důležitou úlohu ve vztazích mezi lidmi a v životě sociálních skupin. (mezi uvolněnými a smějícími se lidmi se cítíme dobře a naopak) Rozdělujeme: a) nálada = poměrně dlouhodobý trvalý stav b) afekt = silná citová reakce, má výrazné a silné projevy ( vztek, strach, bouřlivá radost… ) c) vášeň = silný citový vztah Dělíme na: 1) nižší jako tělesné pocity: - emoce - afekty -city libosti nebo nelibosti (hlad, žízeň, potřeba ochrany před zimou ....) 2) vyšší jsou city: - vlastní pouze člověku - jsou důležité pro zařazení jednotlivého člověka do soc. skupin a do společnosti - proto také rozvíjení těchto citů patří k důležitým úkolům výchovy - morální city = ohleduplnost, laskavost, vstřícnost… - estetické city = vznikají během života, vkus – nevkus, krása – ošklivost… - intelektuální city = radost z vědění a ocenění, zvídavost, radostné překvapení… - sociální city = otázka mezilidských vztahů, tolerance… Základní vlastnosti citů: 1) příjemnost – nepříjemnost 2) libost x nelibost 3) napětí – uvolnění 4) vzrušení – uklidnění (touha po klidu x vzrušení ve sportu, v kině). 5) láska x nenávist 6) radost x smutek Biologická stránka citů: - na vzniku emocí se podílí pravá mozková hemisféra - při prožívání registrujeme tělesné změny - vznikají v důsledku excitace autonomního nervstva a vlivem hormonální činnosti: - v mimice obličeje - smích, pláč, - v pohybech celého těla - v zabarvení hlasu, - fyziologické změny v činnosti vnitřních orgánů (bušení srdce, zrudnutí/zblednutí, zrychlené dýchání, pocení)