5. Poznávací procesy

POZNÁVACÍ PROCESY = procesy smyslového poznání 1. vnímání 2. představivost 3. fantazie 4. myšlení 5. řeč 6. paměť 1) VNÍMÁNÍ - poznáváme to, co v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány - poznání, které se odehrává tady a teď - můžeme poznávat okolní svět a naše vnitřní prostředí organismu 2) PŘEDSTAVIVOST - poznáváme to, co momentálně nepůsobí na naše smysly - představa = psychický zážitek, názorný obraz předmětů, dějů, které v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly - můžeme se v ní vracet do minulosti, přenášet v prostoru, v budoucnosti Druhy představ: 1) paměťová, vzpomínková představa: - vrací se do minulosti, co jsme dříve vnímali 2) Fantazijní představa: - události, co se staly, ale my si představujeme, jak mohly dopadnout jinak Vznik představ je na základě činnosti CNS. Typy představivosti: a) zrakové – malíř, sochař b) sluchové – skladatel hudby c) pohybový (motorický) – tanečníci, sportovci, gesta ruky. 4) MYŠLENÍ - základní proces rozumového poznání Např. jsme v místnosti, kde jsou otevřená okna a je nám zima => zavřeme je. - pomocí myšlení uskutečňujeme v situacích, u kterých nemáme naučený jejich způsob jejich řešení tzv. problémové situace 5. ŘEČ - prostředek komunikace, prostředek působení na druhé a sebe sama a) vnitřní - nástroj myšlení, řeč v nás, mluvíme sami k sobě (navenek nemusí být patrná, zamyšlený výraz, nepatrný pohyb rtů při učení, při psaní) b) vnější - prostředek komunikace, působení na druhé - mluvená řeč = od jednoho roku života, - 2. – 7. rok = kritické období řeči, buď se dítě naučí mluvit nebo ne, dobře se učí jazykům - psaná řeč = od 6. roku života - 11. – 12. let = automatizace psaní Grafologie = nauka o písmu. Zkoumá: - velikost písma - sebevědomí, náročnost, skromnost, velkorysost, puntičkářství - sklon písma – sklon doprava -podléháme emocím, tíhneme do budoucnosti - sklon doleva - lidé se více kontrolují, vrací se do minulosti - rovnost řádku - vyrovnanost nebo aktivita a pasivita 6. PAMĚŤ - odrazem z minulých zážitků ve vědomí člověka - tam, kde je paměť narušená, je omezen duševní vývoj Druhová: - to, co jsme získali dědičně, je vrozená - jsou to vlastní zkušenosti – u každého druhu jsou jiné. Individuální: - je to to, co získáme během života, naučené chování Fáze paměti: a) zapamatování b) uchování v paměti – své zážitky a informace máme uložené, ale v podvědomí. Momentálně nad nimi nepřemýšlíme. Může trvat různě dlouho. c) zapomínání = nemůžu si vzpomenout, vzpomínám, ale informace nám vypadávají Uchování v paměti má určitý časový průběh: – během 2 – 4 dnů zůstane jen 60 – 75% toho, co jsme si zapamatovali