17) Nezávislé zavěšení kol zadní nápravy

Nezávislé zavěšení kol – zadní náprava Současně vyráběné osobní automobily mají zpravidla nezávislé zavěšení kol. Tím se odstraňuje jedna z nevýhod tuhé nápravy, kdy vlivem pevné vazby mezi levým a pravým kolem je jejich pohyb vzájemně ovlivňován. Další nevýhodou tuhé zadní nápravy je její větší hmotnost, která mimo hmotnost vlastní nápravy zahrnuje ještě navíc hmotnost rozvodovky a hnacích hřídelů kol. Větší neodpérovaná hmotnost vlivem větších setrvačných sil nestačí sledovat nerovnosti povrchu vozovky a při takto zmenšené přilnavosti pneumatik se zhoršuje stabilita automobilu. K odstranění nevýhod tuhé zadní nápravy a ke zlepšení jízdních vlastností automobilu se používají různé druhy nezávislého zavěšení. Výkyvné nápravy se podle druhu a uspořádání závěsných prvků rozdělují na : a) Kyvadlové nápravy, u nichž je každé kolo zavěšeno na jednom příčeném nebo závěsném ramenu ( polonápravě ). Kyvadlové nápravy se člení podle polohy osy kývání polonáprav na :  Nezkrácené kyvadlové nápravy, jejichž polonápravy jsou přikloubeny k nosné konstrukci automobilu tak, že osa kývání leží v podélné rovině souměrnosti automobilu.  Zkrácené kyvadlové nápravy, jejichž polonápravy jsou přikloubeny k nosné konstrukci automobilu tak, že osa kývání je mimo jejich podélnou rovinu souměrnosti, avšak v podstatě s ní rovnoběžnou  Kyvadlové nápravy se sníženou osou kývání, které mají nejmenší změnu rozchodu kol a přitom jednoduchou konstrukci  Úhlové kyvadlové nápravy, které mají polonápravy přikloubeny k nosné konstrukci automobilu tak, že osa kývání je s jeho podélnou rovinou souměrnosti výrazně různoběžná. b) Klikové nápravy, u nichž je každé kolo zavěšeno na jednom nebo dvou podélných závěsných ramenech ( klikách ), popř. listových pérech. Například u vozů Škoda Favorit je použita zadní kliková náprava se dvěma vlečnými rameny z trubky kruhového průřezu. Ramena jsou spojena ohybově tuhou ( i když zkrutně poddajnou ) příčkou profilu otevřeného ležatého U. která funguje jako stabilizátor proti příčnému naklánění vozu. Náprava se vyznačuje jednoduchostí a nenáročností na prostor. c) Náprava de Dion je kombinací tuhé a výkyvné nápravy. Rozvodovka je připevněna k nosné konstrukci automobilu a každý hnací hřídel má dva klouby. Obě kola jsou spojena s příčně zavěšeným mostem, jejich vzájemná poloha se proto při propérování nemění. Řídící náprava automobilu je ta, která slouží k řízení směru jízdy automobilu. Většinou je to přední náprava. Druhy řídících náprav : 1) Náprava s rejdovými koly je řídící náprava, která plní svou řídící funkci vychylováním kol do rejdu. Může být sunutá nebo hnací. 2) Rejdová náprava je řídící náprava, která se při řízení vychyluje do rejdu jako celek. Vidlice slouží k zavěšení kola jednostopého ( popř. třístopého ) vozidla k nosné konstrukci. Vidlice podle kontrukce dělíme na : a) Pevné, které jsou pevně spojeny s rámem nebo čepem řízení jednostopého vozidla b) Výkyvné, které jsou k rámu nebo čepu řízení jednostopého vozidla pohyblivě přikloubeny, nebo jsou s těmito částmi pevně spojeny, avšak majípohyblivé prvky pro zavěšení kola.