7) Rámy - účel, konstrukce

Rámy – účel, konstrukce, namáhání, druhy, samonosná karoserie Účel a druhy rámů Rám je základní nosná část automobilu, přenáší suvnou sílu z hnacích kol na karoserii a při brzdění zachycuje brzdnou sílu. Rám musí být co nejlehčí, přitom dostatečně pevný. Zatížený je tíhou strojových skupin, karoserií a dovoleným zatížením automobilu. Nákladní automobily a některé velké osobní automobily jsou konstruovány se samostatným rámem jako hlavní nosnou částí automobilu. Malé a střední osobní automobily rám většinou nemají, nahrazuje ho samonosná karoserie. Strojové skupiny podvozku jsou ke karoserii připevněny přímo. Použitím samonosné karoserie se hmotnost ( i výrobní cena ) automobilu snižuje. Žebřinový rám je vytvořen ze dvou hlavních podélníků lisovaných z profilů tvaru U, k nimž jsou přinýtovány nebo přivařeny profilové příčky. Podélníky spolu s příčkami tvoří pevnou soustavu obdélníkového tvaru – rám. Páteřový rám – jeho základem je páteřová ( nosná ) roura vpředu je prodloužena skříní převodovky a motoru a vzadu rozvodovkou zadní nápravy. Páteřový vidlicový rám - jeho základem je páteřová roura, která má vpředu, popř. vzadu rozvidlený nosník pro motor, popř. rozvodovku. Úhlopříčkový rám Křížový rám Obvodový rám Plošinový rám je plošina z ocelového plechu ( tloušťky 0,8 až 1,25 mm ), která má na okrajích přivařeny podélníky. Ocelová plošina tvoří současně podlahu karoserie. Karoserie je k rámu připevněna šrouby, a tak s ním vytváří pevnější celek ( např. Renault, Volkswagewn aj. ). V současnosti je nahrazen samonosnou karoserií. Příhradový rám je tvořen jako prostorová příhradová konstrukce. Zpravidla se vyrábí z trubek nebo výlisků. Používá se u závodních automobilů a u některých autobusů. Smíšený rám je takový, který slučuje stavební prvky několika druhů rámů Prostorový rám karoserie – základ ( skelet ) karoserie tvoří prostorová konstrukce z hliníkových profilů, navržená počítačovou metodou konečných prvků. Výhody jsou v pevnosti, lehkosti a trvanlivosti karoserie.