1) Úvod, význam předmětu, přehled učiva

1) Úvod, význam předmětu, přehled učiva  Seznámení s učivem  Seznámení s doporučenými učebními pomůckami ( sešity, učebnice)  Možnost použití stránek školy ( http://zak.iss-slany.cz, souzns )