1.-2. Význam a pojem psychologie

Význam psychologie: Psychologie: - psyché (duše) - logos (věda, nauka) Psychologie = věda o lidské psychice a duševním životě Sleduje lidské chování, duševní procesy, stavy a prožívání i vzájemných vztahy. Za zakladatele se považuje : Wilhelm Wundt - 1879 - založil 1. experimentální vědeckou laboratoř (pokládáno za vznik vědecké psychologie) Další významné osobnosti: S. Freud, C. G. Jung , J.B.Watson. Psychika – je projevem funkce mozku - umožňuje člověku poznávat svět a působit na něj - formuje se životem člověka, převážně výchovou Rozdělení: a) prožívání: - vnitřní psychický život a city - každý jedinec prožívá své city a psychický život jinak b) chování: - které vidíme navenek c) jednání: - záměrná činnost Uplatnění v mnoha oblastech: - výchova - vzdělávání - zdravotnictví - poradenství - sociální práce Psychologie nám pomáhá poznat lépe sám sebe, umět si porozumět s druhými lidmi. Může nám pomoci k lepším výkonům např. v práci nebo v učení ve škole.