38. Paliva a ekologie CZT

Paliva a ekologie CZT Paliva Při vytápění bytů se používají jako základní tato paliva: plyn, pevná paliva (zejména hnědé a černé uhlí) a elektřina. Jedná se o hlavní druhy paliv. Dále se používají další paliva - druhotná - např. papír, sláma, domovní odpady, bioplyn nebo vysokopecní plyn. Využití paliv v CZT - uhlí 50%, plyn - 40%, ostatní 10% - platí v ČR, v EU je zastoupení pevných paliv cca 20%. (údaje rok 2000) Vývoj: snižování spotřeby uhlí, hledání použití jiných paliv a energií. Ekologie Ekologický přínos CZT V CZT je ekonomicky nejvýhodnější hnědé uhlí - původně velký zdroj znečištění - v současnosti jsou tato opatření: - odstraňování prachu - např. elektrostatickým odlučovačem nebo v hadicových filtrech - odstraňování síry a jejich oxidů - provádí se mokrým, polosuchým a suchým procesem - snižování oxidů dusíku - např.řízením spalovacího procesu - stavba vysokých komínů - výška 100m i více (škodliviny se rozptýlí na velké ploše) Těžba uhlí - devastace krajiny. Škodliviny které nejvíce znečisťovaly ovzduší vytvářely "ozónovou díru", podílejí se na tvorbě smogu, ničí přírodu- (kyselé deště - stromy v severním pohraničí ČR zbavené jehličí hynou...) V současnosti (2018) probíhá výrazné ozdravení životního prostředí.