12.-13. Druhy VV

VV podmětná - KDO?CO? - Není nutné, abys tam chodil. - Co není nutné? VV předmětná - KOMU?ČEMU?KOHO?ČEHO?KOHO?CO?O KOM?O ČEM?S KÝM?ČÍM? - Slíbil, že tam přijde. - Co slíbil? VV přívlastková - JAKÝ?KTERÝ?ČÍ? - Četl knihu, kterou měl rád. - Jakou knihu četl? VV příslovečná místní - KDE?KAM? KUDY?... Byla tam, kde to měla ráda. Kde byla? VV příslovečná časová - KDY?ODKDY?- Až přijdeš domů, zavolej mi. Kdy mi zavolej? VV příslovečná způsobová - JAK? - Udělal to tak, jak nejlépe dovedl. Jak do udělal? VV příslovečná účelová - PROČ? ZA JAKÝM ÚČELEM? - Uvařil, aby se dobře najedl. - Proč uvařil? VV příslovečná příčinná - PROČ? Z JAKÉ PŘÍČINY? - Uvařil, protože měl hlad. - Proč uvařil, z jaké příčiny? VV příslovečná přípustková - poznáme ji podle spojek: ač, ačkoliv, třebaže, byť, i kdyby, i když, přestože VV příslovečná podmínková - KDY, ZA JAKÉ PODMÍNKY? Kdyby pršelo, byl by doma? Kdy by byl doma? VV přísudková - ve VH stojí sloveso být, nejčastější spoj. výraz - jak, jako - Byla taková, jak si ji představoval. VV doplňková - ve VH stojí sloveso smys. vnímání (vidět, pozorovat, slyšet..) a pod. jm. ve 4. pádě, spoj. výraz - jak, jako - Viděl ženu, jak se prochází kolem.