Xenofobie, rasismus

Xenofobie, rasismus XENOFOBIE Z řečtiny: Xenos – příchozí Fobos – strach Projevy odporu, nepřátelství a nedůvěry ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího. Nepřátelství k lidem: jiné barvy pleti jiné národnosti jazyka náboženského přesvědčení kultury Projevy: odpor a nepřátelství vůči imigrantům, cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům RASISMUS Ideologie – tvrdí, že existují vyšší a nižší rasy lidí Názor o nadřazenosti a o méněcennosti některých lidí. Rasa = skupinu lidí stejného původu Rozlišují různé rasy - podle fyzického charakteru – podle barvy kůže, kvality vlasů, apod. Slovo rasismus se používá k označení agresivního či ponižujícího chování k příslušníkům „jiné rasy“. Podporován vědeckými i pseudovědeckými teoriemi, náboženstvím a tradovanými předsudky. Z důvodu příslušnosti k určité rase. Artur de Gobineau - francouzský spisovatel tvůrce moderní teorie rasismu Rozeznával 3 základní rasy: bílá, černá, žlutá Dílo Esej o nerovnosti lidských ras