15) Tepelná hodnota svíčky

Samočisticí teplota svíčky pracovní teplota konce zapalovací svíčky musí ležet v intervalu 500°C až 850°C. Pokud je teplota svíčky vyšší než 850°C, hrozí nebezpečí samozápalů při teplotách v rozmezí 500°C až 850°C dochází ke spalování karbonových nánosů, které by jinak zvyšovaly vodivost povrchu svíčky. Pokud je teplota svíčky nižší než 500°C, dochází k zaolejování svíčky a na povrchu se vytváří karbonový nános. Protože teploty uvnitř různých motorů jsou odlišné, musí se pro dosažení samočisticí teploty konstruovat různé typy svíček. Tepelná hodnota svíčky – slouží jako měřítko tepelné zatížitelnosti svíčky a musí být přizpůsobena vlastnostem motoru Teplé svíčky – označují se vyššími čísly – mají nižší samozápalnou teplotu – konstrukce zajišťuje menší odvod tepla – pro motory s nižší provozní teplotou Studené svíčky – označují se nižšími čísly – mají vyšší samozápalnou teplotu – konstrukce zajišťuje dobrý odvod tepla – pro motory s vyšší provozní teplotou