17) Magnetoelektrické zapalování

Tento typ zapalování je výhodný zejména tam, kde není vhodné používat akumulátorovou baterii (motorové pily, sekačky, jednostopá vozidla). Potřebný proud do primárního vinutí zapalovací soustavy se získává elektromagnetickou indukcí, které docílíme rotací magnetického pole. Takto získaný proud má střídavý charakter. Princip vytváření vysokonapěťových impulsů pro zapalovací soustavu je u magnetoelektrického (magnetového) zapalování obdobný jako u bateriového zapalování. Hlavní části Magneto se skládá z rotoru, tvořeného permanentním magnetem, který se otáčí uvnitř feromagnetického statoru. Stator je současně i jádrem zapalovací cívky, složené z primárního a sekundárního vinutí. Na společné hřídeli s rotorem je přerušovač, jehož kontakty jsou přemostěny kondenzátorem. V případě víceválcových motorů je na společné hřídeli i rozdělovač. Součástí sestavy je samozřejmě zapalovací svíčka. Existují i jiné konstrukce, ale tato sestava je nejvýznamnější. Popis činnosti Otáčející se rotor (permanentní magnet) tvoří magnetické pole, které mění svoji velikost i směr. V primárním i sekundárním vinutí se indukuje napětí, které však nedosahuje potřebné velikosti pro vytvoření jiskry na zapalovací svíčce. Zde se uplatní stejný mechanismus, který je využit u bateriového zapalování, kdy přerušení proudu v primárním vinutí zapalovací cívky způsobí indukci vysokonapěťového impulsu v sekundárním vinutí. Proud je přerušován v maximu svého časového průběhu, čemuž odpovídá určitá poloha rotoru. Setrvačníkové magneto Kromě své základní funkce umožňuje i výrobu proudu pro napájení světel, případně akumulátoru. Rotor magneta je proveden jako setrvačník, který zajišťuje rovnoměrný chod motoru. V tomto případě jsou na feromagnetickém jádře kromě zapalovací cívky i další cívky, které slouží jako zdroj elektrické energie pro další spotřebiče. Sestava obsahuje zpravidla i diodový můstek pro vytvoření stejnosměrného proudu. Některé rozvody pak mají k dispozici střídavý i stejnosměrný proud.