29), 30) Řetězové převody

Řetězové převody se u automobilů často používají, a to zejména k pohonu rozvodového mechanismu nebo olejového čerpadla motoru. Jejich výhodou je :  přenos momentu bez prokluzu,  možnost dosažení velkých převodových poměrů,  velký rozsah přenášeného momentu,  tichý a pružný běh bez rázů  vysoká účinnost Řetězy pracují bez předpětí a nenamáhají proto přídavně ložiska a hřídele jako řemeny. Pro přenos větších momentů se řetězy vyrábějí jako víceřadé, pro pohon rozvodů automobilových motorů jsou obvykle dvouřadé. Řetězy se v provozu tzv. vytahují ( ve skutečnosti jde o zvětšování rozteče v důsledku opotřebení čepů a pouzder, popř. válečků ). Toto vytažení by u rozvodových řetězů nemělo překročit 1 až 2 %. Při větším vytažení nedosedají válečky na dno zubových mezer řetězových kol, ale na jejich boky, které se vymačkávají a převod začne být hlučný. Takto vytažený řetěz a řetězová kola s otlačenými boky zubů musí být vyměněny společně. Řetězy musí být v provozu dobře mazány rozstřikováním oleje, přiváděného z mazací soustavy motoru na vnitřní stranu řetězu. Při selhání mazání ( ucpáním trysky ) dojde k rychlému opotřebení řetězu i řetězových kol. Proto je při každé demontáži víka pohonu rozvodu třeba mazání zkontrolovat. Řetězy jsou někdy náchylné k rozkmitání. Dojde k němu v důsledku působení odstředivých sil při určité rychlosti řetězu, zejména u převodů, kde je řetěz veden svisle. Proto jsou řetězové převody často doplňovány třecími nebo otočnými vodítky a napínáky, které mají tomuto rozkmitání zabránit. Řetězový převod je sice přesný, bez prokluzu, ale vždy dovoluje určitou úhlovou vůli řetězových kol. Tato vůle je dána souhrnem vůlí ve všech článcích řetězu. Lze ji změřit po zafixování jednoho kola pootáčením druhým kolem z jedné krajní polohy do druhé. Takto zjištěná úhlová vůle by neměla být větší než 1 až 2 %, tj. asi 3 až 6 úhlových stupňů, podle druhu poháněného zařízení. U většiny řetězových převodů se kola otáčejí stále v jednom smyslu. Záběr řetězu s boky zubů je tedy pouze na jedné straně. Po nějaké době provozu dojde k tvarovým změnám ( vzájemnému přizpůsobení ). Proto se nedoporučuje řetěz ani kola montovat v obrácené poloze. Ze stejného důvodu se doporučuje současná výměna řetězu i řetězových kol. Je – li na řetězu pro usnadnění montáže a demontáže spojovací článek, musí otevřená strana jeho pružné zajišťovací destičky vždy směřovat proti pohybu řetězu. Při montáži řetězu a řetězových kol je třeba dbát na jejich správnou vzájemnou polohu. Je vždy nutné přesně dodržet pokyny výrobce. Kola jsou obvykle označeny ( důlky ) a podle tohoto označení se nastavují do určité přesně definované a jednoznačné polohy.