29), 30) Řemenové převody

Řemenové převody se u automobilů stále používají a jejich použití se rozšiřuje. Pro pohon některých agregátů ( například alternátor, vodní čerpadlo, kompresor klimatizace nebo čerpadlo hydraulického posilovače řízení ) je řemenový převod nejvýhodnějším řešením. U moderních automobilů se stále více uplatňují ozubené řemeny i k pohonu rozvodového ústrojí, protože je konstrukčně i výrobně mnohem jednodušší než klasický pohon ozubenými koly či řetězovým převodem. Pro provoz a údržbu platí tato pravidla :  Řemen musí být chráněn před nečistotami, zejména před oleji, palivy a dalšími provozními kapalinami  Řemen má být vždy správně napnutý. Zahřívání nebo pískání řemenu vždy ukazuje na jeho nesprávné napnutí ( nedobíjí akumulátor, zhoršené chlazení, napnutý řemen namáhá ložiska hřídelů ).  Všechny řemenice musí ležet v rovině. Nucené vybočování řemenu znamená zhoršení účinnosti a zkrácení trvanlivosti řemenu  Jakmile se při provozu odhalí kordová vlákna nebo vzniknou trhliny, musí být řemen ihned vyměněn  Měl by být použit vždy jen originální řemen  Pro montáž řemenu je nutné povolit zcela napínací zařízení. Řemen se nesmí přetahovat násilím přes hrany řemenic Řemenové převody s klínovými řemeny Řemenové převody s klínovými řemeny jsou z řemenových převodů nejrozšířenější. Klínové řemeny nelze spojovat nebo zkracovat, vyrábějí se v odstupňovaných délkách a v různých průřezech. Pro použití na řemenicích menších průměrů jsou vhodnější klínové řemeny s odlehčenou vnitřní stranou. U tohoto typu řemenů jsou podélná vlákna uspořádána pouze v tenké vrstvě a na horní straně je vrstva vláken uspořádaných příčně. Tyto řemeny jsou dobře ohebné v podélném směru a trvanlivé, v příčném směru jsou neohebné. Ploché drážkové řemeny jsou široké a nízké ( tenké ). Obvykle mají tři až šest podélných drážek. Podélná kordová vlákna jsou uspořádána pouze v jedné tenké vrstvě a na horní straně je vrstva vláken, uspořádaných příčně nebo diagonálně křížově. Tyto řemeny jsou dobře ohebné v podélném směru a trvanlivé, v příčném směru jsou neohebné. Mohou být proto použity i pro pohon více řemenic současně, protože dobře snášejí střídavé ohýbání na obě strany. Řemenové převody s klínovými řemeny mají tichý chod bez rázů. Pokud jsou správně navrženy, smontovány a napnuty, mají tyto převody i velmi dobrou účinnost ( malé ztráty ). Pro dobrou trvanlivost vyžadují pravidelnou péči, která je však snadná a jednoduchá. Předpokladem spolehlivosti a trvanlivosti klínových řemenů je správný tvar a rozměry řemenu i řemenice. Přenos točivého momentu je závislý na tření boků řemenu v drážkách řemenice. Proto musí řemen v drážce správně sedět. Řemen, který pracuje v nesprávné poloze se velmi rychle zničí. Plochý drážkový řemen musí být správně nasazen na řemenici. V provozu se řemen opotřebovává a trvale prodlužuje ( vytahuje ). Obojí má za následek pokles předpětí řemenu a zvětšování jeho prokluzu.Tím se řemen zvýšeně zahřívá a zhoršuje se účinnost přenosu momentu. Nadměrné zahřívání, popř. pískání řemenu vždy signalizuje jeho nedostatečné napnutí. Teplota řemenu při provozu nesmí být nikdy tak vysoká, aby se povrchově spalovala pryž řemenu. Proto je nutné napnutí řemenu pravidelně kontrolovat a upravovat. Řemeny se obvykle napínají změnou polohy jednoho z poháněných agregátů. Jiná používaná možnost je ve změně šířky klínové drážky řemenice. Pro ploché drážkové řemeny se používá často napínací kladka. Správné napnutí klínových řemenů je důležité ( ještě důležitější než u ozubených řemenů ). Protože pro řemenový převod je škodlivé jak nedostatečné, tak nadměrné napnutí řemenu, jsou předepisovány a používány různé postupy a přístroje pro jeho kontrolu a seřízení. Většina těchto přístrojů měří prohnutí řemenu při jeho zatížení známou silou, působí – li tato síla na řemen v předepsaném místě ( tím je určena délka úseku řemenu, na kterém se průhyb měří ). Při takovémto postupu musí tedy být předepsána hodnota pro konkrétní značku a typ vozidla. Tento údaj bývá uváděn v seřizovacích hodnotách vozidel. Přesto se nemusí při opakovaném měření získat stejné výsledky. Proto se musí měření několikrát opakovat a za výsledek se považuje průměr ze všech měření. Řemenové převody s ozubenými řemeny Řemenové převody s ozubenými řemeny přenášejí točivý moment bez prokluzu, tj. mají přesný a stálý převodový poměr. Protože si při tom zachovávají všechny výhody převodů s klínovými řemeny, jejich použití se stále rozšiřuje. U moderních motorů s rozvodem OHC se používají pro pohon jednoho nebo více vačkových hřídelů v hlavě válců a zároveň pohánějí další agregáty ( vstřikovací čerpadlo, vyvažovací hřídel aj. ). Ozubené řemeny nelze spojovat nebo zkracovat, vyrábějí se v přesných délkách a v různých šířkách. Tahové síly přenášejí jemná lanka, spletená ze skelných vláken nebo ocelových drátů, potažená odolným plastem. Zakulacené nebo lichoběžníkové zuby jsou provedeny s malými rozměrovými tolerancemi. Zuby jsou potaženy vrstvou velmi odolné polyamidové tkaniny. Tato konstrukce dává řemenu dlouhou trvanlivost. Takto provedené řemeny se téměř nevytahují do délky, běží téměř bezhlučně a mají vysokou účinnost přenosu. Řemenice pro ozubené řemeny jsou výrobně jednodušší než ozubená kola. Správné napnutí ozubených řemenů je velmi důležité. Při kontrole a napínání je třeba vždy přesně dodržet předepsaný postup a hodnoty. Při provozu musí být ozubený řemen chráněn před nečistotami, zejména před olejem, chladící a brzdovou kapalinou, vodou a benzinem nebo naftou. Dojde – li k potřísnění ozubeného řemenu olejem nebo chladící kapalinou, je nutné řemen vyměnit. Při přetržení ozubeného řemenu, pohánějícího vačkové hřídele, dojde k těžké havárii motoru ( srazí se písty a ventily ). Proto je nutné řemen pravidelně pečlivě kontrolovat v předepsaných intervalech a při jakýchkoliv pochybnostech o jeho bezvadném stavu ho preventivně vyměnit. Pokud vozidlo slouží v těžkých podmínkách, je nutné předepsané kontrolní intervaly zkrátit ( kontrolovat častěji ). Těžkými provozními podmínkami z hlediska ozubených řemenů se rozumí :  Provoz vozidla v tzv. rozvážkovém režimu ( od domu k domu )  Časté jízdy na krátkou vzdálenost při nízkých vnějších teplotách  Provoz v teplých oblastech s teplotami nad 30°C  Provoz ve studených oblastech s teplotami pod -15°C  Provoz v prašném prostředí  Časté jízdy s přívěsem  Časté jízdy po dálnici Při montáži ozubeného řemenu je nutno dodržovat základní montážní pokyny :  Před započetím jakékoliv práce kolem ozubeného řemenu motoru vždy odpojit akumulátor  Vymontovat zapalovací ( žhavící ) svíčky ( aby bylo možno snadněji protáčet motor  Motor protáčet vždy jen v normálním smyslu otáčenéí a vždy jen za řemenici na klikovém hřídeli motoru  Je – li ozubený řemen sejmutý, neotáčet nikdy klikovým nebo vačkovým hřídelem nebo vstřikovacím čerpadlem  Při čištění ozubeného řemenu, řemenic, napínacích kladek, vodících kladek a krytů nepoužívat nikdy žádná ředidla nebo jiné agresivní prostředky  Ozubený řemen nezkrucovat ani neohýbat  Kontrolovat, jsou – li všechny napínací a vodící kladky volně otočné a jsou – li všechny řemenice a kladky v jedné rovině  Před sejmutím ozubeného řemenu označit křídou smysl jeho otáčení. Již použitý ozubený řemen nanmontovat vždy v původním smyslu otáčení. Je – li na řemenu vyznačen smysl otáčení šipkou, vždy tento smysl dodržet  Ozubený řemen nemontovat s použitím nadměrné síly ani s pomocí páčidel  Dodržovat všechny udávané postupy a dotahovací momenty  Po výměně ozubeného řemenu vždy provést předepsaným postupem kontrolu seřízení zapalování nebo vstřikovacího čerpadla V předepsaných intervalech a vždy, byl – li z nějakého důvodu ozubený řemen vymontován, je nutno provést pečlivou prohlídku řemenu. Při tom by měly být zaznamenány i nejmenší známky opotřebení nebo jiného poškození. Poškození mohou být různá a mohou mít různé příčiny. Přehled typických případů je uveden v tabulce. Vždy, je – li zjištěno i malé poškození ozubeného řemenu, je nutné řemen vyměnit. Ještě před montáží nového řemenu je třeba spolehlivě určit příčinu poškození a odstranit ji.