9) Bateriové zapalování

Hlavními částmi bateriového (klasického) zapalování jsou : zapalovací cívka rozdělovač (někdy jen přerušovač) zapalovací svíčky zapalovací cívka technicky jde o autotransformátor, který má tři hlavní části : jádro primární vinutí sekundární vinutí Jádro má obvykle kruhový průřez a je složeno z izolovaných plechů, aby se omezil vznik vířivých proudů (proudy indukované v jádře). Primární vinutí je tvořeno měděným smaltovaným vodičem o průměru 0,5 mm až 2 mm. počet závitů 120 až 400 činný odpor 0,2 až 4 W indukčnost 3 až 15 mH Sekundární vinutí tvoří měděný smaltovaný vodič o průměru 0,05 mm. počet závitů 4000 až 25000 činný odpor 2000 až 15000 W rozdělovač V rozdělovači nalezneme tři funkční celky : vlastní rozdělovač přerušovač regulátor předstihu zážehu Pohon rozdělovače bývá proveden ozubeným převodem od vačkové hřídele. Oproti klikové hřídeli má poloviční otáčky (u čtyřdobého motoru). Vlastní rozdělovač přenáší vysokonapěťové impulsy. Přes odpružený kontakt a otočné raménko přeskokem na vývodovou elektrodu příslušné zapalovací svíčky. Vzduchová mezera mezi otočným raménkem a vývodovou elektrodou je asi 0,3 až 0,5 mm Rozdělovač obsahuje řadu částí : víko rozdělovače raménko rozdělovače (palec) protiprachový kryt hřídel rozdělovače vačku přerušovače přerušovač kondenzátor podtlakový regulátor vstup podtlaku odstředivý regulátor zapalovací svíčky Zapalovací cívka slouží k vytváření vysokonapěťových impulsů. Rozdělovač má za úkol přivést vysokonapěťové impulsy do správného válce, dále pomocí mechanického přerušovače, odstředivého a podtlakového regulátoru zajišťuje správné časování tvorby vysokonapěťových impulsů. Zapalovací svíčka tvoří elektrické jiskry, které zažehují palivovou směs ve spalovacích prostorech válců. Princip práce Zapalovací cívka je autotransformátor, který změnou magnetického pole v primárním vinutí indukuje vysokonapěťový impuls v sekundárním vinutí. Vysokonapěťový impuls se ze sekundárního vinutí přivádí do rozdělovače, který ho pomocí otočného raménka přenáší na vývodovou elektrodu, jež ho pošle na správnou zapalovací svíčku. Popis činnosti V primárním vinutí zapalovací cívky je tvořeno stejnosměrným proudem magnetické pole. Změna magnetického pole (podmínka pro indukci napětí) se provádí vypínáním a zapínáním tohoto proudu. O vypínání a zapínání proudu se stará přerušovač, kde vačka ve vhodný okamžik rozepne kontakty a tím přeruší proud (to způsobí indukci napěťového impulsu). Kondenzátor má za úkol urychlit zánik elektrického proudu po vypnutí přerušovačem, což ve svém důsledku zajišťuje indukci vyššího napětí na elektrodách svíčky. Dalším úkolem kondenzátoru je rychlé přerušení elektrického výboje mezi kontakty přerušovače při rozpojení obvodu (brání opalování kontaktů).