18) Volnoběžné a viskozní spojky

Volnoběžné spojky ( volnoběžky ) umožňují přenos točivého momentu jen jedním směrem. Při opačném smyslu otáčení se spojka rozpojí. Schema volnoběžné spojky je na obrázku. Při otáčení hnací části v závěrném směru se válečky volnoběžky vzepřou a pevně spojí obě části. Jakmile však dojde k pohybu v opačném směru ( stačí pokles otáček hnací části ), spojení se uvolní a obě části se otáčejí nezávisle. Volnoběžky se uplatňují tam, kde je třeba přenášet točivý moment pouze v jednom smyslu, například pro uložení rozvaděčů v hydrodynamických měničích momentu, v planetových převodovkách, ale i v pohonu hnacích kol. Viskozní spojky Viskozní spojka se obvykle používá u vozidel s pohonem všech kol jako oddělovací ( a spojovací ) prvek mezi oběma nápravami. Viskozní spojka samočinně správně rozděluje točivý moment mezi nápravami v závislosti na rozdílu otáček kol přední a zadní nápravy ( prokluzu hnacích kol ). Tím jsou vyloučeny nepříznivé vlastnosti ručně připojitelného pohonu druhé nápravy, zejména zvýšené namáhání hnacího ústrojí při zatáčení vozidla na suché vozovce. Viskozní spojka je lamelová spojka, která má velký počet tenkých ocelových lamel. Jedna sada lamel má v dotykových plochách vyvrtané díry, druhá sada má radiální prostřihy. Celek je uzavřen ve skříni, naplněné asi z 90% silikonovým olejem, který tak má určitý prostor pro zvětšení objemu při vzrůstu teploty. Jestliže jede vozidlo po suché vozovce, je rozdíl otáček hnacích a hnaných kol ( tedy hnacích a hnaných lamel viskozní spojky ) malý a spojka přenáší nepatrný točivý moment, který je dán vnitřním třením silikonového oleje. Jestliže začnou hnací kola prokluzovat, zvětší se rozdíl otáček. Mezi lamelami spojky se zvýší unášivý účinek silikonového oleje, podobně jako u hydrodynamické spojky, a spojka přenáší vyšší točivý moment, jehož velikost je úměrná rozdílu otáček. Tím se však také zvýší smykové síly v silikonovém oleji a olej se zahřívá a zvýší svůj objem. Trvá – li prokluz delší dobu, zvyšuje se tlak ve skříni spojky, což má za následek další zvyšování přenášeného točivého momentu. Sníží – li se prokluz, teplota oleje klesá a přenášený moment se snižuje. Tak spojka samočinně přiděluje větší točivý moment nápravě s méně prokluzujícími koly. Požadavky na systém ASR Systém ASR musí v těchto situacích zamezit prokluzu kol při rozjezdu nebo zrychlení : • Na vozovce s náledím na jedné nebo obou stranách ( kolech ) • Při vyjíždění z namrzlých parkovišť, stanovišť • Při zrychlení v zatáčce • Při jízdě do kopce ( použití předního náhonu ) • Při použití regulace brzdného tlaku u protáčejícího se kola Současně musí napomáhat při těchto situacích a poměrech jízdy : • Protáčející kola přenášejí boční síly, vozidlo je nestabilní a vybočuje zádí ( stejně jako při blokování kol ), ASR udržuje vozidlo pod kontrolou. • Protáčející kola vedou k vysokému opotřebení pneumatik a pohonu ( diferenciál ), to je vlivem systému ASR sníženo na minimum. Systém rozlišuje rozdíly skluzů na hnacích kolech a rozliší tak průjezd zatáčkou od prokluzu při akceleraci. Systém automaticky řídí výkon motoru tak, aby kola zabírala a neprokluzovala. O činnosti je řidič informován kontrolkou, zvláště v situacích na hranici fyzikálních zákonů.