16) Demontáž, montáž a opravy spojek

Jelikož nejpoužívanější spojkou v automobilech je kotoučová suchá třecí spojka s talířovou pružinou uvádíme proto na následujících stranách její nejčastější poruchy a jejich odstranění. Zjišťování závad a opravy u automatických spojkových systémů jsou značně složité a vyžadují používání speciálních diagnostických přístrojů. Třecí spojky U třecích spojek, jak mechanicky, tak také kapalinově ovládaných, dochází nejčastěji k poruchám: o ovládání o opotřebení obložení o znečištění obložení Kotoučová suchá třecí spojka vyžaduje obecně jen velmi malou údržbu. V rámci údržby kontrolujeme správné seřízení pedálu spojky. Jedná se vlastně o seřízení mrtvého chodu spojky – vůle mezi vypínací objímkou a vypínacími pákami na štítu spojky (u spojky s talířovou pružinou mezi třecím kroužkem). Vůle je podle velikosti spojky 1 až 3 mm. Tato vůle způsobuje volný chod pedálu spojky, obvykle 15 – 25 mm. Při demontáži spojky kontrolujeme : o Přítlačný kotouč spojky - poškození spálením nebo trhlinami o Setrvačník - poškození spálením nebo trhlinami o Spojkový kotouč - tloušťku a stav obložení, házivost o Vysouvací ložisko - opotřebení o Membránovou pružinu - poškození o Torzní a tangenciální pružiny - poškození o Drážky náboje - opotřebení o Stav táhel, lan a lanovodů - u mechanicky ovládaných spojek o U hydraulických ovládání - netěsnosti, poškození ploch válců