15) Údržba, závady třecích spojek

Spojka patří k velmi namáhaným skupinám automobilů. Nesprávnou obsluhou se namáhání spojky zvyšuje. Během rozjezdu vozidla spojka prokluzuje a tím se silně zahřívá. Při častých ( a těžkých ) rozjezdech se proto spojka rychleji opotřebovává a její trvanlivost se zkracuje. Při dlouhotrvajícím vypnutí spojky trpí vypínací ložisko, u kterého se předpokládá pouze krátká činnost při vypínání ( zapínání ) spojky. Při prudkých rozjezdech se zvyšuje namáhání drážek náboje a hřídele spojky, uchycení ( vedení ) přítlačného kotouče a uchycení přítlačné pružiny. Moderní třecí spojky vyžadují kromě správné obsluhy jen občasnou kontrolu vůle v ovládacím ústrojí. Při opotřebení třecího obložení se vůle mezi vypínacím ložiskem a vypínacími pákami spojky snižuje. Pokud by tato vůle nebyla včas seřízena, dojde k poškození vypínacího ložiska nebo spojky, protože při trvalém dosedání vypínacích pák na vypínací ložisko není přítlačný kotouč spojky přitlačován na třecí obložení plnou silou přítlačných pružin, spojka prokluzuje, a tím se rychle poškozuje. Další údržba spojky je možná jen po její demontáži. Nesprávnou činnost spojky signalizuje nenormální chování vozidla při rozjezdu, řazení nebo při jízdě. Pokud se nenormální chování spojky objeví, je zpravidla nutná její demontáž, celková revize a oprava.