14) Spojka-ovládací ústrojí

Spojky jsou strojní součásti nebo skupiny, které slouží ke spojování hřídelů. Podle konstrukce je spojek mnoho druhů. V automobilech jsou nejpoužívanější spojky třecí, hydrodymanické, kloubové a spojky volnoběžné. Zejména u užitkových nástaveb automobilů se používají také spojky pojistné, pružné a rozběhové. U automobilu se termínem spojka rozumí konstrukční skupina, která přenáší točivý moment motoru na převodovku a ( většinou ) umožňuje krátkodobé přenášení tohoto přenosu, které je nezbytné pro změnu ( řazení ) rychlostních stupňů. Spojka musí být ovládána řidičem nebo automaticky. Třecí spojky Obvykle je třecí spojka provedena jako suchá jednokotoučová, s vinutými přítlačnými pružinami nebo s centrální ( talířovou nebo membránovou ) pružinou. Třecí obložení se ke spojkovému kotouči upevňuje hliníkovými nebo měděnými nýty, méně často se lepí. Většina spojkových obložení se vyrábí z organických materiálů. Dříve vyráběná obložení obsahovala dlouhovláknitý azbest, ten se však pro svoji zdravotní závadnost nepoužívá. Ve speciálních případech se používají také kovokeramická třecí obložení. Spojkové kotouče se vyrábějí z ocelového plechu. Pro zlepšení záběrových vlastností spojky bývá plech pod obložením zvlněn, někdy prostříhán, někdy se mezi obložení a kotouč vkládají ještě tenkostěnné ocelové planžety. Pro zlepšení tlumení torzních kmitů se kotouče zhotovují jako vícedílné, s vloženými vinutými pružinami. U některých provedení spojkových kotoučů je navíc ještě další třecí tlumič. K vypínání spojky se obvykle používá radiálně axiální kuličkové ložisko, někdy specielně upravené. Jako nejvýhodnější provedení se jeví vypínací ložisko s vnitřním rotujícím kroužkem, proto se používá stále častěji. Ovládací ústrojí spojek Ovládací ústrojí spojky přenáší ovládací sílu od pedálu spojky na vypínací ložisko. Podle konstrukce je ovládací ústrojí nejčastěji : • Mechanické • Hydraulické • Hydraulické se vzduchovým posilovačem • Samočinné ( automatické ) Mechanické ovládání spojky se samočinným nastavováním vůle je dnes často používaným řešením. Nejčastěji je provedeno pomocí bowdenu ( lanovodu ) s tažným lanem nebo drátem. Vymezování vůle mezi vypínacím ložiskem spojky a vypínacími pákami ( jazýčky membránové pružiny ) je nutné, protože s opotřebením třecího obložení dochází k jejich vysouvání ze spojky a vůle se zmenšuje. Toto vymezování zajišťují zařízení, která jsou součástí lanovodu nebo spojkového pedálu. Hydraulické ovládání spojky se rovněž často používá, velmi dobře se uplatní tam, kde je vzdálenost od místa řidiče ke spojce velká ( motor vzadu, autobusy ). Hydraulické ovládání spojky nepřenáší kmity mezi podvozkem a hnacím agregátem, je nenáročné na údržbu, umožňuje snadno dosáhnout potřebnou ovládací sílu, lze je umístnit i do stíněných prostorů. Hlavní válec hydraulického ovládání spojky se zásobní nádrží kapaliny je velmi podobný hlavnímu válci hydraulických brzd. Nemá však zpětný ventil, protože v pracovním ( vypínacím ) válci hydraulického ovládání spojky není třeba udržovat přetlak. Pracovní ( vypínací ) válec ovládá páku vypínacího ložiska spojky. Vůle mezi vypínacím ložiskem a vypínacími pákami spojky ( jazýčky membránové pružiny ) se seřizuje změnou délky tlačné tyčky mezi pístem pracovního válce a pákou vypínacího ložiska. Pracovní válec spojky nesmí být umístěn v místě s vysokou teplotou nebo musí být před sálavým teplem chráněn, jinak se velmi zkracuje trvanlivost pryžových manžet. Při kontrole hydraulického ovládání spojky se kontroluje mechanický stav celého zařízení, vůle mezi vypínacím ložiskem a vypínacími pákami spojky a těsnost hydraulické části. Vnější netěsnosti hydraulické části se projevují únikem kapaliny; kontroluje se prohlídkou. Vnitřní netěsnost ( opotřebení, těsnost manžety hlavního válce ) se zkontroluje tak, že se spojkový pedál zcela sešlápne a drží se sešlápnutý. Vozidlo má zvednutá hnací kola. Nastartuje se motor a zařadí rychlostní stupeň. Jestliže po určité době ( obvykle do tří minut ) začne spojka zabírat a hnací kola se začínají otáčet, svědčí to o vnitřní netěsnosti hydraulického ovládání spojky.