8), 9) Pérování a tlumiče pérování

Pérování jako soubor prvků vytváří pružné spojení mezi nápravou a rámem, karoserií vozidla a nadstavbou. Vývoj automobilu řešil i použití dalších možností pérování a dnes rozlišujeme automobilové pružiny takto :  Pérování listovými pery  Pérování pomocí vinuté pružiny  Pérování torzní ( zkrutnou ) tyčí  Pryžové pružnice  Pérování pneumatické ( vzduchové )  Hydropneumatické pérování  Hydroelastické pérování Údržba a opravy listových per Výhodou listového pérování je tlumící účinek, který vzniká na základě tření jednotlivých listů per o sebe. Údržba spočívá v pravidelném promazávání celého pera mazacím tukem s vyšším obsahem grafitu a tím snížení tření a nadměrného opotřebení jednotlivých listů. Provádíme pravidelně po 10 000 km. Prodloužení dosáhneme obalením per ochranným obalem. Doporučuje se i celková demontáž, rozložení a posouzení opotřebení jednotlivých listů, výměna prasklých a značně opotřebených za jiné. Vždy bychom měli měnit hlavní a podhlavní plát za nový. Při této operaci provádíme celkové očištění jednotlivých listů od koroze pomocí drátěných kartáčů, pískování apod. Před montáží pero promažeme a sestavíme. Překontrolujeme maznice čepů a pouzder. Při centrálním mazání kontrolujeme přívod maziva k mazacímu místu a celkový rozvod mazání. Při montáži per na vozidlo dbáme hlavně na :  Správné uchycení pomocí čepů a jejich zajištění  Dokonalé dotažení pomocí třmenů k nápravě, dodržujeme stanovený utahovací moment Při údržbě pérování kontrolujeme :  Dokonalé upevnění držáků per na rámu  Dostatečné utažení třmenů per  Stav jednotlivých listů ( nesmějí být popraskané, vydřené )  Dotažení středového svorníku  Dotažení spon, které zajišťují udržení tvaru pera  Stav kluzných opěr koroze pomocí drátěných kartáčů, pískování apod. Před montáží pero promažeme a sestavíme. Překontrolujeme maznice čepů a pouzder. Při centrálním mazání kontrolujeme přívod maziva k mazacímu místu a celkový rozvod mazání. Údržba a opravy pérování vinutou pružinou Při tomto konstrukčním druhu pérování se používají jako pružící prvky tlačné vinuté pružiny, válcovitého tvaru s konstantním středním průměrem a s kruhovým průřezem drátu. Vinuté pružiny jsou nejrozšířenějším prvkem pérování osobních automobilů. Mají podstatně menší samotlumící účinek než listová pera a vyžadují dokonalé tlumiče. Údržba pružin není téměř prakticky žádná. Dbáme na ochranu proti korozi a proti mechanickému poškození pružiny. Tím dojde ke zmenšení průřezu a vzniká nebezpečí prasknutí pera. Prasklé a unavené pružiny měníme za nové. Únava se projeví snížením světlé výšky vozidla. Zvýšení předpětí unavené pružiny je možné vypodložením pružiny v místě uložení, zvětšením síly opěrné podložky. Pro demontáž a montáž pružiny používáme universálních přípravků, stahováků pružin.