6), 7) Rámy-účel,konstrukce

Rám je základní nosná část automobilu, přenáší suvnou sílu z hnacích kol na karoserii a při je tíhou strojových skupin, karoserií a dovoleným zatížením automobilu. Automobilové rámy řešení norma ČSN 30 00 25. Nákladní automobily a některé velké osobní automobily jsou konstruovány se samostatným rámem jako hlavní nosnou částí automobilu. Malé a střední osobní automobily rám většinou nemají, nahrazuje ho samonosná karoserie. Strojové skupiny podvozku jsou ke karoserii připevněny přímo. Použitím samonosné karoserie se hmotnost ( i výrobní cena ) automobilu snižuje. Žebřinový rám je vytvořen ze dvou hlavních podélníků lisovaných z profilů tvaru U, k nimž jsou přinýtovány nebo přivařeny profilové příčky. Podélníky spolu s příčkami tvoří pevnou soustavu obdélníkového tvaru – rám. Páteřový rám – jeho základem je páteřová ( nosná ) roura vpředu je prodloužena skříní převodovky a motoru a vzadu rozvodovkou zadní nápravy. Páteřový vidlicový rám - jeho základem je páteřová roura, která má vpředu, popř. vzadu rozvidlený nosník pro motor, popř. rozvodovku. Úhlopříčkový rám Křížový rám Obvodový rám Plošinový rám je plošina z ocelového plechu ( tloušťky 0,8 až 1,25 mm ), která má na okrajích přivařeny podélníky. Ocelová plošina tvoří současně podlahu karoserie. Karoserie je k rámu připevněna šrouby, a tak s ním vytváří pevnější celek ( např. Renault, Volkswagewn aj. ). V současnosti je nahrazen samonosnou karoserií. Příhradový rám je tvořen jako prostorová příhradová konstrukce. Zpravidla se vyrábí z trubek nebo výlisků. Používá se u závodních automobilů a u některých autobusů. Smíšený rám je takový, který slučuje stavební prvky několika druhů rámů Prostorový rám karoserie – základ ( skelet ) karoserie tvoří prostorová konstrukce z hliníkových profilů, navržená počítačovou metodou konečných prvků. Výhody jsou v pevnosti, lehkosti a trvanlivosti karoserie. Účel a druhy karoserií Karoserie je ta část automobilu, která slouží k dopravě osob nebo nákladu. Jsou na ní kladeny vysoké požadavky z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a estetičnosti. Rozdělení karoserií podle dopravního účelu a) Osobní karoserie jsou karoserie osobních automobilů. Jejich názvy se zpravidla shodují s názvy automobilů ( výjimkou je mikrobusová karoserie a osobní / dodávková karoserie ). b) Autobusové karoserie jsou karoserie autobusů. Mají prostor pro cestující a obsluhu, popř. zvláštní prostor pro zavazadla, jakož i prostor pro hnací jednotku, zpravidla v jednom konstrukčním celku. Názvy karoserií a autobusů se tvoří přídavným jménem odvozeným od názvu příslušného autobusu ( např. městská autobusová karoserie ). c) Dodávkové nebo nákladní karoserie jsou karoserie dodávkových nebo nákladních automobilů. Mají prostor pro náklad a prostor pro obsluhu vytvořený buď v jednom konstrukčním celku, nebo odděleně. d) Speciální karoserie jsou karoserie speciálních automobilů. Pokud účelový prostor a prostor pro obsluhu tvoří u těchto karoserií konstrukční celek, odvozují se jejich názvy i definice od názvů a definicí příslušných automobilů ( např. dílenská karoserie, zdravotnická karoserie ). Často se však skládají z budky pro obsluhu a speciální účelové části, např. cisterny. e) Karoserie jednostopých motorových vozidel je vytvořena z částí, jejichž účelem je chránit dopravované osoby i zespodu. Součástí karoserie je i sedlo, různé schránky apod. Může mít nosnou funkci a zastupovat úplně nebo částečně rám vozidla. Rozdělení karoserií podle vztahu k podvozku 1) Podvozková karoserie je upevněna na podvozek nebo strojový spodek automobilu, jehož tuhost umožňuje i jízdu bez karoserie. Používá se hlavně u nákladních automobilů. 2) Polonosná karoserie částečně přebírá nosnou funkci rámu automobilu, který z tohoto důvodu může být lehčí konstrukce ( strojový spodek automobilu v tomto případě není schopný samostatné jízdy ). 3) Samonosná karoserie úplně přebírá nosnou konstrukci rámu automobilu, takže rám nahrazuje ( v tomto případě automobil rám nemá ). Samonosné karoserie se dále dělí podle konstrukce :  Rámová karoserie je samonosná karoserie s vestavěným rámem, s nímž tvoří nedělitelný celek  Skořepinová karoserie je samonosná karoserie vytvořená ve svém celku jako nosník, tj. bez nosné kostry  Panelová karoserie je samonosná karoserie, jejíž stěny jsou tvořeny z částí ( panelů )buď vhodně spojených a tvořících nosný celek, nebo připevněných ( zpravidla odnímatelně ) k nosné nebo polonosné kostře – panelová karoserie skeletová ( automobily Škoda 105/120, Citroen aj. ). Rozdělení karoserií podle tvaru a) Blatníková karoserie má blatníky, které vyvstávají z obrysu stěn její skříně a zpravidla se dají oddělit. b) Pontonová karoserie má blatníky vytvořeny v podstatě uvnitř obrysu její skříně. Tato karoserie se dnes používá u osobních automobilů. c) Kapotová karoserie, u níž prostor pro hnací ústrojí ( u automobilů s motorem vzadu přední zavazadlový prostor ) vystupuje v podstatě celý před její čelní stěnu. d) Polokapotová karoserie, u níž prostor pro hnací ústrojí ( u automobilů s motorem vzadu přední zavazadlový prostor ) vystupuje z části před její čelní stěnu. e) Bezkapotová karoserie u níž prostor pro hnací ústrojí ani zavazadlový prostor nevystupují před čelní stěnu ( nesprávně trambusová karoserie). f) Proudnicová karoserie má vnější tvary řešeny tak, aby se dosahovalo co nejmenšího odporu vzduchu při jízdě. Rozdělení karoserií podle vnitřního uspořádání a) Trojprostorová karoserie má odstupňovanou záď. b) Dvouprostorová karoserie má splývavou záď typu hatchback ( dnes většinou s lichým počtem dveří ). c) Jednoprostorová karoserie se dnes užívá u minibusů a osobních automobilů moderní generace, někdy zvaných ekovan. Zvláštním případem karoserií jsou moderní kapotáže motocyklů, jež poskytují cestujícím nejen neomezenou ochranu před povětrnostními vlivy, ale i mnohdy prostor pro uložení zavazadel. Mají nejen krycí a estetický význam, ale uplatňují se i jako kapotáž polonosná. Karoserie osobních automobilů musí být prostorná, zvukově dobře izolovaná. Musí umožňovat ( zejména řidiči ) dobrý rozhled, má mít dobré větrání a topení a dostatečně velký zavazadlový prostor. K základním požadavkům na konstrukci karoserie patří bezpečnostní deformační zony ( pasivní prvky bezpečnosti ), které při srážce co nejúčinněji ztlumí energii nárazu. Naopak kabina musí být co nejtužší, aby chránila cestující a umožnila jejich snazší vyproštění po nárazu. Důležitá je také odolnost kabiny proti bočnímu nárazu a při převrácení. K ověření těchto vlastností se užívá tzv. barierová nárazová zkouška ( cash – test ), při níž funkční vzorek nového vozidla jede rychlostí 50 km/hod proti 100 tun těžkému betonovému kvádru. Karoserii traktorů, která chrání řidiče před nepříznivými povětrnostními vlivy, tvoří maska chladiče, kapota motoru s bočními kryty, blatníky předních a zadních kol a bezpečnostní kabina.