10. Podtlakové parní vytápění a kombinované vytápění

Podtlakové parní vytápění a kombinované vytápění Podtlakové parní vytápění je zvláštním druhem parního vytápění. Liší se např. v tom, že tlak páry je vždy nižší než tlak atmosférický (hodnota tlaku páry je menší než 100kPa = 0,1MPa), a teplota páry je tak vždy nižší než 100°C. Platí, že čím je tlak nižší, bod varu vody je též nižší. Například při absolutním tlaku páry 0.05MPa je teplota varu 80,86°C U těchto otopných soustav je možné ústředně regulovat tepelný výkon změnou tlaku a tím i teploty. Další výhodou podtlakových parních otopných soustav je nízká povrchová teplota otopných těles, malá tepelná setrvačnost a je možná regulace výkonu v závislosti na venkovní teplotě. V soustavě se snižuje tlak vývěvou, která se zapojuje do kondenzátního potrubí. Tento druh vytápění se využívá u výškových budov v USA, u nás se nepoužívá. Hlavní technický problém je udržení těsnosti soustavy. Pro vytápění teplotou 65°C je třeba absolutní tlak 25kPa - další technická obtížnost. Kombinovaný způsob vytápění Používá se např. způsob vytápění párou a horkou vodou. V praxi je tak neprve jako teplonosná látka v primární síti pára do určitých topných větví (vytápěných úseků) a částěčně se pára vede do výměníků, a odtud dále v sekundární síti je již jako teplonosná látka horká voda.