16. Objekty na stokových sítích a domovní čistírny odpadních vod - základní poznatky

Objekty na stokových sítích a domovní čistírny odpadních vod - základní poznatky Objekty na stokových sítích jsou nedílnou součástí stok slouží pro vstup do stoky, větrání, čištění a zajištění její funkce Nejznámější objekty jsou: vstupní šachty, uliční dešťové vpusti, skluz a spadiště, proplachovací šachty a další Domovní čistírny odpadních vod slouží tam kde objekt není připojen na veřejnou kanalizaci Zařízení jsou: žumpy - jsou nepropustné nádrže na splašky - (neprobíhá zde čištění) septiky - vícekomorové nádrže - umožňující čištění ale dnes se již používat nesmí nesplňují hygienické předpisy domovní čistírny (plastové) - dnes používaná zařízení