5. Osobní zájmena

Osobní zájmena v němčině jednotné číslo 1. osoba - já = ich 2. osoba - ty = du 3.osoba - on=er ona=sie ono= es Množné číslo 1. osoba - my=wir 2.osoba - vy=ihr 3.osoba - oni=sie (vykání Vy=Sie)
Německá gramatika - podstatná jména se píší s velkým písmenem - u podstatných jmen je člen - der, die, das - pomocí členů se skloňují podstatná jména, podstatná jména tvar nemění - němčina má pouze 4 pády - ve větě oznamovací je sloveso vždy na 2. místě - ve větě musí být vyjádřen podmět - buď zájmenem, nebo podstatným jménem