7. Závěr

7. Závěr 1. Shrnutí poznatků z jednotlivých částí plánu. 2. Stručný přehled výsledků práce. 3. Vyjádření k možnosti uplatnění v praxi.